Лични данни и поверителност

I. Въведение

АЕ Студиос ООД като оператор на Играта – искейп стая Cult of Pleasure and Pain е организация следваща най-високите стандарти в областта на защитата на информацията и личните данни. Затова ние защитаваме анонимността на посетителите на нашия сайт и потребителите на Играта (посетителите на Стаята). С влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни, ние гарантираме, че личните данни, които ще съберем за Вас, се защитават и се обработват по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин. От Вас ще се изисква да предоставите информация, която е сведена само до данните, които са най-необходими за използване на услугите на сайта и за функциониране на Играта. Вашите данни няма да бъдат обработвани за цели несвързани с процеса, за който са предоставени. АЕ Студиос ООД запазва правото си да актуализира своята политика за Поверителност и защита на личните данни по всяко време. Вие носите отговорността да следите за промените в Общите условия на нашата политика, затова Ви молим да я проверявате всеки път, когато посещавате нашия уебсайт или Стаята.

 

II. Какви лични данни събираме

 

II.1. В уебсайта

 

Ние записваме Вашия IP адрес, за да получаваме и да изпращаме информация от и към Вас. С цел пълноценно функциониране на сайта, ние събираме информация чрез т.нар. „бисквитки“ (cookies), предмет на отделна политика, с която можете да се запознаете тук. С цел да направим резервацията на Стаята и покупката на ваучер възможни, ние изискваме следната информация:

 

  • Имена на лицето, правещо заявката
  • Номер на телефон за връзка
  • Адрес на електронна поща

 

II.2. В Стаята

На място, преди началото на Играта, всеки участник попълва и подписва „Декларация за участие” (налична тук), в която предоставя трите си имена. Попълването и подписването на тази Декларация за участие е задължително условие за участие в Играта. По време на провеждане на Играта участниците биват наблюдавани посредством видео и звук, което е необходимо за комуникация с участниците в играта (напр. за даването на подсказки и напътствия), както и за осигуряване на тяхната безопасност. Ние не записваме и не съхраняваме аудио и/или видеозаписи от Играта.

 

III. Как използваме Вашите лични данни

 

Ние използваме Вашите лични данни само и единствено с оглед осигуряване на процеса на резервация, закупуване на ваучери и провеждане на играта. Вашите лични данни не се използват и съхраняват с никаква друга цел. Ние не използваме Вашите лични данни за изпращане на търговски или други непоискани съобщения. Ние не предоставяме Вашите лични данни на други организации, които биха могли да ги използват с търговска или друга цел.

 

IV. Кой има достъп до Вашите лични данни

 

Достъп до Вашите лични данни имат само и единствено служителите на АЕ Студиос ООД.

 

V. На кого можем да предоставим Вашите лични данни

 

С изключение на посочените по-горе лица, ние няма да предоставяме Вашите лични данни на никого с изключение на случаите, в които сме задължени да го направим по закон.

 

VI. Продължителност на съхранението на Вашите лични данни

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни за период не по-дълъг от 3 (три) календарни месеца. След този период те биват унищожавани. Въпреки посочените срокове по-горе, може да заявите, Вашите лични данни да бъдат изтрити по всяко време чрез изпращане имейл на адрес dataprivacy@cultofpleasureandpain.com. Информацията ще бъде изтрита в рамките на 1 (един) месец от получаването на Вашата молба.

 

VII. Вашите права във връзка с обработването на Вашите лични данни

 

По всяко време в срока на обработване на личните Ви данни от нас, имате определени права. Можете да упражните правата си по Общия регламент за защита на личните данни, като изпратите имейл на dataprivacy@cultofpleasureandpain.com или писмо на адреса посочен в контактите, в което се съдържа конкретното Ви искане и което по възможност е подписано собственоръчно или с квалифициран електронен подпис. Ако не можете да подпишете искането си по един от предпочитаните от нас начини, можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна информация с цел установяване на самоличността Ви. Ние ще отговорим на Вашето искане безплатно и в рамките на 1 (един) месец. Може да упражните Вашето право да подадете жалба към Комисия за защита на личните данни, в качеството ѝ на надзорен орган, на адрес kzld@cpdp.bg.

 

VIII. Контакти

 

Ако искате да подадете запитване относно Вашата лична информация, моля свържете се с нашия офис. Координати: АЕ Студиос ООД, гр. София 1000, ул. Уилям Гладстон № 54, ет. 3; email: office@cultofpleasureandpain.com, тел. +359 885 30 87 20